top of page
Construction

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η ομάδα μας έχει εμπειρία εργασίας σε οικιακά και εμπορικά κατασκευαστικά έργα και κατανοεί πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν οι εργασίες που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής αυτών των έργων. Αυτά τα έργα συχνά πραγματοποιούνται σε σχετικά μικρές περιοχές κοντά σε άλλες κατοικίες ή εμπορικές ιδιοκτησίες, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι χώροι είναι συχνά απασχολημένοι και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος βλάβης στα μέλη του κοινού καθώς και στους λειτουργούς που εργάζονται επί τόπου. Η Salus Safety Solutions μπορεί να παρέχει επαγγελματική και οικονομικά αποδοτική υποστήριξη σε πελάτες που εργάζονται σε αυτούς τους κλάδους.

A staff checking solar panels

ΗΛΙΑΚΟΣ

Τα ηλιακά έργα είναι έργα μικρής διάρκειας με γρήγορο ρυθμό, τα οποία επιφανειακά ενέχουν πολύ μικρό κίνδυνο σε σύγκριση με άλλα κατασκευαστικά έργα. Η πραγματικότητα είναι ότι η ταχύτητα των έργων και το γεγονός ότι τα ηλιακά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο τείνουν να χρησιμοποιούν πολυεθνικό εργατικό δυναμικό αυξάνουν τον κίνδυνο συμβάντων. Η ομάδα της Salus Safety Solutions έχει εμπειρία εργασίας στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας και έχει τη γνώση να εργάζεται σε αυτό το γρήγορο περιβάλλον, ενώ αναπτύσσει και επικοινωνεί νομικά συμβατές πρακτικές λύσεις.

Cargo Ship at Port

ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Οι τομείς των λιμένων και των Logistics είναι κλάδοι με γρήγορους ρυθμούς πελατοκεντρικούς και ως εκ τούτου θέτουν πολλές προκλήσεις στην καθημερινή τους διαχείριση. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι οργανισμοί σε αυτούς τους κλάδους χρειάζονται γρήγορη σκέψη, πρακτικές αλλά ισχυρές συμβουλές. Η Salus Safety Solutions βρίσκεται σε ιδανική θέση μέσω της γνώσης και της εμπειρίας της εργασίας στις βιομηχανίες λιμένων και Logistics για την παροχή αυτής της υποστήριξης, διασφαλίζοντας παράλληλα την εκτέλεση εργασιών

με ασφάλεια εντός των ορίων που τίθενται από την υγεία, την ασφάλεια και

περιβαλλοντική νομοθεσία.

Stacked Pipes

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ

Ο κλάδος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ύδρευσης. Η ομάδα της Salus Safety Solutions έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία μέσω της εργασίας στην κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας όπως υποσταθμοί, καλωδιακές διαδρομές, γραμμές μεταφοράς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. Όλα αυτά έχουν τη δυνατότητα να είναι έργα υψηλού κινδύνου είτε λόγω της ύπαρξης κινητής εγκατάστασης, ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, νερού υψηλής πίεσης και ζωντανής δημόσιας κυκλοφορίας. Η ομάδα της Salus Safety Solutions έχει τη γνώση και την τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσει αυτούς και τους άλλους κινδύνους που ενέχουν τα έργα κοινής ωφέλειας.

Image by Waldemar Brandt

ΞΗΡΑΣ ΑΝΕΜΟΣ

Η ομάδα της Salus Safety Solutions έχει μεγάλη εμπειρία εργασίας σε όλα τα στάδια (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών) των χερσαίων έργων. Τα χερσαία αιολικά πάρκα παρουσιάζουν πολλές προκλήσεις, αλλά πιο συγκεκριμένα τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία σε ύψος, τις εργασίες ανύψωσης, την ηλεκτρική ενέργεια και τις κινητές εγκαταστάσεις. Όλη η ομάδα μας ειδικεύεται στην εύρεση πρακτικών λύσεων που κρατούν το προσωπικό ασφαλές στο χώρο, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομική συμμόρφωση.

pexels-enrique-11001079.jpg

OFFSHORE WIND

Η υπεράκτια αιολική βιομηχανία περιλαμβάνει γενικά έργα που καλύπτουν μεγάλη περιοχή εργασίας και περιλαμβάνουν εργασιακές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. Αυτά τα έργα γίνονται πιο πολύπλοκα λόγω του εργασιακού περιβάλλοντος και κατά τη φάση κατασκευής ο αριθμός του προσωπικού, των εργολάβων και των σκαφών που εμπλέκονται συχνά καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή και τη διαχείριση προτύπων υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και ποιότητας. Η ομάδα της Salus Safety Solutions έχει εμπειρία σε όλα τα στάδια του έργου και σε μια εποχή που η μείωση του κόστους είναι σημαντική για τον κλάδο. Το Salus είναι μια έμπειρη οικονομικά αποδοτική λύση για όλες τις απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και ποιότητας.

pexels-mike-b-110844 (1).jpg

ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Υπάρχουν τώρα περισσότερες από 35.000 υποδοχές σημείων φόρτισης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο σε περισσότερες από 13.000 τοποθεσίες – δηλαδή περισσότεροι δημόσιοι χώροι για φόρτιση από πρατήρια βενζίνης, με περίπου 7.000 υποδοχές σημείων φόρτισης που προστέθηκαν μόνο το 2020 και η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στους νέους υπερταχείς φορτιστές. Η βιομηχανία των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αναπτύσσεται ραγδαία καθώς ο κόσμος αρχίζει να απομακρύνεται από τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και πιο κοντά στην εξάρτηση από τα ηλεκτρικά οχήματα. Η Salus Safety Solutions χρησιμοποίησε την εμπειρία της στον κλάδο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για να υποστηρίξει τους Πελάτες μας που σχεδιάζουν, εγκαθιστούν τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που εγκαθίστανται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Plastic Wire Coils

ΜΠΑΤΑΡΙΑ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αποθήκευση μπαταριών (ενέργειας) αναμένεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο και το μελλοντικό Smart Grid της Ευρώπης και η Salus Safety Solutions Ltd συνεργάζονται ήδη με τους κορυφαίους προγραμματιστές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η νέα σύμβαση σημαίνει τώρα ότι η Salus Safety Solutions εργάζεται τώρα σε έργα αποθήκευσης μπαταριών (ενέργειας) με χωρητικότητα άνω των 180 MW.

Υποστηρίζουμε προληπτικά τους Πελάτες στον εντοπισμό και την επίλυση των προκλήσεων που σχετίζονται με αυτήν την καινοτόμο τεχνολογία. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει είναι να καταρρίψουμε την προκατάληψη ότι αυτά τα έργα είναι απλές εγκαταστάσεις plug and play όταν η πραγματικότητα από άποψη υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος είναι πολύ διαφορετική. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη και τελικά να διαχειρίζονται επικεντρώνονται στον Έλεγχο Κινδύνων Μεγάλων Ατυχημάτων (COMAH), στον Έλεγχο Επικίνδυνων για την Υγεία Ουσιών, Περιορισμένους Χώρους, Πυρκαγιά, Επικίνδυνες Ουσίες και Εκρηκτικές Ατμόσφαιρες. Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε σκληρά με τους πελάτες μας για να διασφαλίσουμε ότι υιοθετείται μια αναλογική και στιβαρή πολιτική διαχείρισης κινδύνου σε κάθε έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν υπάρχουν ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο enquiries@salus-safety-solutions.com

«Ο Paul και η ομάδα του Salus ήταν αναπόσπαστο μέρος των πρόσφατων νέων μας έργων κατασκευής και μετασκευής, παρέχοντας εξειδικευμένη και έμπειρη υποστήριξη σε όλες τις πτυχές της υγείας και της ασφάλειας στις Κατασκευές. Το πρότυπο και η ταχύτητα εξυπηρέτησης ήταν εξαιρετικά και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα σε μελλοντικά έργα.»

Ματ Μπρίτζστοκ τουJohn Gilbert Architects

bottom of page